ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ทั่วเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565

165
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ทั่วเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565

ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) งานที่รวบรวมงานศิลปะ งานออกแบบ งานไอเดีย หลากหลายแขนงที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายในธีม “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่

โดยการจัดเทศกาลในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคัก สร้างการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือให้มีศักยภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น รวมไปถึงการผลักดัน และส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

พบกับกิจกรรมจาก  5 ย่านไฮไลต์สำคัญใน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” (Chiang Mai Design Week 2022) อาทิ

ย่านช้างม่อย

นิทรรศการ Gastro Economy เศรษฐกิจ การกินอยู่กู้โลกอย่างไรในอนาคต โดย CEA ร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาภูมิภาคด้วยอาหาร ในแง่มุมศิลปะธุรกิจการ ประกอบอาหาร และส่งต่อวิถีอาหารไทยสู่การสร้างสรรค์สังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน ที่CEA เชียงใหม่

 NFT ART CON 2022 : Digital Exhibition & Art Market โดย NFT ART CON 2022 นิทรรศการศิลปะ Crypto ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก โดยการสนับสนุนของศิลปินในท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเสวนาโดยครีเอเตอร์และนักพัฒนา NFT ชั้นนำ เวิร์กช็อป และตลาดนัด NFT ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ โกดังมัทนา ถนนช้างม่อย

นิทรรศการ Local Cabinets โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด) นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่นำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองและความคิดของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาที่กลับมาช่วยกันสะท้อนมุมมองความคิดผ่าน 5 พื้นที่น่าสนใจของเชียงใหม่ เช่น คูเมือง เชียงดาว สันป่าข่อย อมก๋อย และคลองแม่ข่า ส่งต่อแรงบันดาลใจด้านการต่อยอดให้กับท้องถิ่นของตน ที่ โกดัง มัณฑนา ถนนช้างม่อย

นิทรรศการ Local Composites โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด) นิทรรศการที่นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขา สำรวจและค้นหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ มาดัดแปลงใหม่ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางวัสดุ นำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้าชมนำไปปรับใช้หรือต่อยอดต่อไป ที่ โกดัง มันา ถนนช้างม่อย

มาหาสนุก โดย TAM : DA ชวนมองเมืองเชียงใหม่ ผ่านผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ที่ถูกซ่อนไว้ในย่านช้างม่อย ให้ได้ค้นหา สอดส่องเรื่องราวในย่านอย่างสนุกสนาน

ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

POP Market โดย CEA ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงานหัตถกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 แบรนด์ รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายตลอด 9 วัน ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มาแสดงพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมแบบเสมือนจริง โดยแนวคิดคือการเดินทางเพื่อค้นหานิยามของความเป็น ท้องถิ่นทั้งในทางศิลปะและตัวตนของศิลปิน ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ย่านล่ามช้าง

Lam Chang International Film โดย CEA กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงจากต่างประเทศ ในวัดล่ามช้าง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น รัสเซีย และฝรั่งเศส

กาดกองเก่าล่ามช้าง โดย ชุมชนล่ามช้าง / CEA ตลาดชุมชนที่ได้รวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการท้องถิ่น โดยคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมี Chiang Mai Busking งานแสดงดนตรีจากศิลปินเปิดหมวกตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนล่าม

ช้าง และ World Music งานดนตรีจากกลุ่มต่อล้อต่อเสียง ที่จะสร้างสีสันและบรรยากาศให้ย่านครื้นเครงอีครั้ง ที่ วัดล่ามช้าง

เวิร์กช็อปกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ศิลปะภาพพิมพ์กับวัสดุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ย่านสันกำแพง

โหล่งฮิมคาว กิจกรรมคู่ขนานไปกับเทศกาล โดยมีเวิร์กช็อปสนุกๆ มากมาย เช่น เซาะเศษแป๋งศิลป์ กิจกรรมที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นผลงานศิลปะสุดเจ๋ง กาดต่อนยอน ตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้างานคราฟท์และบริการสร้างสรรค์ ไปจนถึงตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง Green your food

ย่านอื่น ๆ

Chiang Mai Street Jazz Festival 2022  เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Stand by me, Stand by humanity ที่พูดถึงการเชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านสุนทรียภาพของดนตรี

LABBfest 2022 งานแสดงดนตรีสดและการบันทึกภาพที่ผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในระดับนานาชาติ ที่ Club Carving CNX

พบกับกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นใน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” (Chiang Mai Design Week 2022) ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang Mai Design Week  

#CMDW2022 #chiangmaidesignweek2022

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *