องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดระบบ การบริหารจัดการการจำหน่ายบัตร เข้าชมกิจการสวนสัตว์ Zoo e-ticket

71
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดระบบ การบริหารจัดการการจำหน่ายบัตร เข้าชมกิจการสวนสัตว์ Zoo e-ticket

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดระบบ การบริหารจัดการการจำหน่ายบัตร เข้าชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e-ticket) ตอนรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามค่านิยมองค์กร “Zoogether” ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไปกับเรา

วันนี้ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นายมณเฑียร อินทร์น้อย กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางสาวมลซญา จันทรนิยม อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ นางสมรักษ์ บุษปธำรง รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมเปิดระบบบริหารจัดการการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e-Ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e-Ticket) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมโลกและสังคมไทยในยุคดิจิทัล ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ให้เข้าถึงบริการจาก สวนสัตว์ ทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น โดยร่วมกับ บริษัท แอดเพย์ เซอร์วิสพอยท์ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Zoo e-Ticket) ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจกรสวนสัตว์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoo e-Ticket) ทั้งระบบการจำหน่ายบัตรแบบออนไลน์ (On Line) และระบบการจำหน่ายบัตร ณ จุดขาย (On Site) ที่มีกลไกการเชื่อมโยงสารสนเทศครอบคลุมสวนสัตว์ในสังกัดทุกแห่ง และสามารถรองรับการจำหน่ายบัตรประเภทอื่น /สินค้า/บริการต่างๆ ที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการ


ในอนาคตให้สามารถทำธุรกิจ/ขายสินค้าที่ระลึกได้ตลอดเวลา ๓๖๕ วัน ๒๔ ชั่วโมง พัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ด้วยแพลตฟอร์มWeb Application & Mobile Application ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้บริการทั้งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการ รวมถึงการเป็นสังคมไร้เงินสดด้วยบริการทางเลือกในการชำระค่าซื้อสินค้าหรือบริการผ่านInternet Banking/ e-wallet/ Credit Card/ Debit Card/ Bill Payment/ Prompt Pay เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ ด้านการตลาดอื่นๆ จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อก้าวให้ทันตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลกและสังคมไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามาเรียนรู้

ภายในสวนสัตว์ และปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย โดยเริ่มที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เป็นแห่งแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *