ด่วน!!! ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดโอกาสคนพิการภาคอีสานเรียนฟรี! ​มุ่งเพิ่มศักยภาพ-การเรียนรู้ และสร้างอาชีพให้อย่างยั่งยืน

76
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ด่วน!!! ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดโอกาสคนพิการภาคอีสานเรียนฟรี! มุ่งเพิ่มศักยภาพ-การเรียนรู้ และสร้างอาชีพให้อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับน้องๆคนพิการภาคอีสานเรียนฟรี! ทางสายวิชาชีพระดับ ปวช. /ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ สามารถผลิตแรงงานคนพิการให้มีงานทำอย่างยั่งยืนแล้วกว่า 528 คน   โดยทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้จบการศึกษามีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 094 264 7137 ,084 599 8542 ว็บไซต์ https://www.nrtc.ac.th/nrtc/ หรือแอด Line : @0942647137 และเพจเฟสบุ๊ค : วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ด่วน!!!  เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นไป

นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งปี 2553 เปิดเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และในปี 2560 เปิดเป็นสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการวุฒิการศึกษา รวมทั้งเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่คนพิการ  

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ดุลดั่งน้ำทิพย์ไหล่ลงมาจากฟากฟ้า เพื่อสานฝันในงานช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านได้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้ตลอดมา เนื่องจากวิทยาลัยเป็นองค์กรการกุศล เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย ฟรี!!! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และจะขยายโอกาสรับคนพิการประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักเรียนและบุคลากร 80 คน คาดว่าปีหน้าจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 528 คน วิทยาลัยฯเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรและงบประมาณหลักมาจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาฯ

  โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน คือ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (รับ ม.3)   หลักสูตรระยะสั้น คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน 2) หลักสูตร ปวส. (รับ ม.6) โดยการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนผู้พิการด้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน    โดยการ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมด้านอาชีพของคนพิการ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่ต้อง

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพ-การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความสามารถระดับมืออาชีพในอนาคต

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนน้องๆ คนพิการ ที่กำลังมองหาสถานศึกษาทางสายวิชาชีพ เพื่อนำไปเป็นเส้นทางพัฒนาตนเองสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน ด่วน!!!  สามารถสมัครมาเรียนได้แล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ตั้งแต่วันนี้ ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน สนใจคลิกดูรายละเอียดที่ https://www.nrtc.ac.th/nrtc/ หรือทางอีเมล์ หรือทางไลน์ Line : @0942647137 และเพจเฟสบุ๊ค : วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่  094 264 7137, 084 599 8542  

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *