“ที่ปรึกษา รมช.ศธ และ ดร.พะโยม ชินวงศ์ ตบเท้าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 !!

106
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

“ที่ปรึกษา รมช.ศธ และ ดร.พะโยม ชินวงศ์ ตบเท้าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 !!

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชินวงศ์ (ในฐานะกรรมการบริหารลูกเสือเเห่งชาติ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมในหลายประเด็น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นที่สำคัญได้แก่ อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนโฉนดที่ดินเลขที่ 7633 จำนวน 74.9 ตารางวา เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเสาเดิมเพียงแต่ขยายฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับการยกเสาไฟฟ้าให้สูงขึ้น และเห็นชอบค่าชดเชยที่ดินตั้งเสาไฟฟ้าในราคาตารางวาละ 6,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 449,400 บาท ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาผลการอุทธรณ์

รวมทั้งเห็นชอบ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization of Thailand) มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินครั้งหนึ่งเกินวงเงิน 5 ล้านบาท ในรายการปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 หลัง, ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไวร์เมชพร้อมรูระบายน้ำมีฝาปิด ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในอัตราร้อยละ 6

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบในประเด็นอื่นๆอีก อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. … เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าทดแทนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นต้น

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *