พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565

132
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และ คณะกรรมการจัดงานเทียนส่องใจ เฝ้ารับเสด็จ และทรงร่วมร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และเพลง “คำมั่นสัญญา” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ และนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆโดยงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก จัดเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ลดการตีตรา และไม่เลือกปฏิบัติในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ถูกต้อง เพื่อสืบสานพระปณิธานด้านโรคเอดส์และเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงสนับสนุนงานด้านเอดส์มากว่า 30 ปี

ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ทูลเบิกบุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น เข้ารับรางวัล จำนวน 10 ราย และผู้มีอุปการคุณเข้ารับของที่ระลึก จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย บุคคลดีเด่นด้ายการแพทย์และสาธารณสุข แพทย์หญิงสุภารัชต์ กาญนะวณิชย์ และ นางสาวชลธิชา นาคมุสิก รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสังคมได้แก่ นางฉวี ชุนเขตต์ และ นางอรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ์ รางวัลรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ภาพยนตร์สั้น เรื่อง แทน (let’shear it)รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทย – แจแปน แก๊ส จำกัด รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ได้แก่ เทศกบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี รางวัลชมรมฯหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อฯดีเด่น ได้แก่ กลุ่มฟ้าหลังฝน นอกจากนี้ ยังมีผู้มีอุปการะคุณเข้ารับของที่ระลึก อาทิ ไทยทีวีสีช่อง 3 นางวรวรรณ ติณสูลานนท์, บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ นางสาวณัฐพรรณ ศรีมุข ผู้แทนศิลปิน Star Search Idol สังกัด Search Entertainment นายณัฐชนน อุปนันท์ และ ศิลปินจาก บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)

สำหรับการจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Equalize ทำให้เท่าเทียม” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเอดส์ โดย ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ส่ง สองนักแสดง กองทัพ พีค และ ออกัส วชิรวิชญ์ เป็นพรีเซนเตอร์ ร่วมด้วย ศิลปินจาก จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ นอกจากนี้ยังมีศิลปินที่มาให้ความบันเทิงตลอดการจัดกิจกรรม อาทิ ศิลปิน จาก Star Search Idol สังกัด Search Entertainment ,ศิลปินจาก Golden Song ฯลฯ และยังได้มอบรางวัลให้กับผู้ส่งผลงานประกวด TikTok ในธีม“#LetStopHIVTogether#ไม่ติดใหม่ไม่ตีตราหยุดปัญหาเอดส์”

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก” หรือ “World AIDS Day” ซึ่งเริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหา เอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *