ปลัด พม. นำทีม เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

139
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ปลัด พม. นำทีม เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดกำแพงแก้ว อำเภอบางบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังน้ำลด อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัวสามารถกลับมาดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยุธยา พร้อมทีม One Home พม. ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจ 3 ครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย ภายหลังน้ำลด ซึ่งที่อยู่อาศัยได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น

นายอนุกูล กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ได้ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาความเดือดร้อนในวงกว้าง ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงได้เตรียมวางแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ด้วยการจัดโครงการ “พม. สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย”

วันนี้ กระทรวง พม. พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัว ได้แก่ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น 500 ชุด งบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 10 หลัง งบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 30 หลัง เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 30 ราย เงินผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน 80 ราย เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 120 ราย เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 80 ราย เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 10 ราย กายอุปกรณ์รถเข็นนั่ง 5 คัน ทุนการศึกษาสำหรับเด็กในครอบครัวที่ประสบอุทกภัย โดย บริษัท อินโดไทย ซินเนติคส์ และอาหารปรุงสำเร็จจาก ครัว พม. รวมทั้งมีการถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ โดยมี อพม. สำรวจและอพยพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบอุทกภัย และจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำที่ศูนย์ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการในระยะฟื้นฟู โดยจัดทีม One Home พม. จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ และผ่อนคลายความวิตกกังวล จากนั้น กระทรวง พม. ได้เข้าไปช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ อาทิ มอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า ฝึกอาชีพระยะสั้น พักชำระหนี้ผู้สูงอายุและคนพิการ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *