ดีพร้อมเดินเครื่องเร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 1,000 ราย สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

86
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ดีพร้อมเดินเครื่องเร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 1,000 ราย สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดีพร้อมเร่งฟื้นฟูภาคเกษตรอุตสาหกรรม พัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ ผ่านกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยดำเนินการแล้วจำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นมากกว่า 5,800 คน  ในปี 2566 นี้ เตรียมขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 เป้าหมายอบรม จำนวน 25 รุ่น รวมจำนวน 1,000 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  มีนาคม 2566 ไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษกับเสวนา ในหัวข้อ ธุรกิจติดปีก เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรมโดย ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และ นายชัยวัฒน์ ศรีเทศกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ไนน์  แทมมะรินด์  จำกัด ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบเข้มข้น และได้รับความรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จตัวจริงเสียงจริง        

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเปิดว่า “ประเทศไทย มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรม แม้ว่าเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านการเกษตรอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีโอกาสจากข้อได้เปรียบหลายประการและมีช่องทางการพัฒนาภาคเกษตรให้มีการพัฒนาต่อไปได้

​​กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ พัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและดำเนินต่อไปได้ โดยจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร การขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย มีช่องทางและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA)

 ดร. อริยาพร อำนรรฆสรเดช  ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  กล่าวชี้แจงกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นมากว่า 5,800 คน โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ได้ขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 เป้าหมายอบรม จำนวน 25 รุ่น รับจำนวน จำกัด 40 คนต่อรุ่น รวมจำนวน 1,000 คน โดยขณะนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครพร้อมกัน 12 พื้นที่ ทั่วประเทศพร้อมกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  มีนาคม 2566  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

​​ที่สำคัญในงานยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อเรื่องธุรกิจติดปีก เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรมโดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทย เริ่มด้วย ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ดี ๆในการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนว่า “ประการแรกคือต้องทำสินค้าให้ตรงกับวามต้องการของตลาด ประการต่อมาคือต้องร่วมมือกันระหว่าง เกษตรกรผู้ผลิต พ่อค้าผู้จำหน่าย และภาครัฐบาลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดความยุติธรรม สิ่งสำคัญคือต้องกล้าที่จะก้าวออกไป  ตัวผมเองเริ่มต้นจากห้องแถวห้องเดียว ไม่มีทุน ลูกจ้างก็ไม่มี ผมทำ 9 ปีเป็นบริษัทมหาชน ถ้าทำถูกวิธี มุ่งมั่นจริง ธุรกิจจากเล็กไปหาใหญ่ และใหญ่ก็สามารถข้ามชาติได้  ประเทศไทยก็จะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ด้านนายชัยวัฒน์ ศรีเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ แทมะรินด์ จำกัด และบริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ฝากเสียงสะท้อนในนามตัวแทนผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมไปยังหน่วยงานภาครัฐว่า “เพชรบูรณ์ จัดว่ามีภูมิศาสตร์แข็งแกร่ง  เกษตรเป็นครัวของประเทศ หลักการคือทำอย่างไรให้ผลผลิตอยู่ได้นานและขายได้ไกล  เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ภาครัฐต้องให้โอกาสและเงินลงทุนที่เป็นไปได้ ธุรกิจผมประสบแต่ปัญหา จึงอยากแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ถ้าเป็นไปได้อยากให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีวิชามะขามหวานสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการปลูก เก็บเกี่ยว การบำรุงรักษา แปรรูป ไปจนถึงการขาย ในส่วนของเราอยากนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรมาแปรรูปและส่งขายไปทั่วโลก

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *