ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 28 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ภายใต้ชื่องาน “เพราะคิดถึงจึงมาหา”

Reading Time: < 1 minute ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 28 จัดงานเลี้ยงพบ … อ่านเพิ่มเติม ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 28 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ภายใต้ชื่องาน “เพราะคิดถึงจึงมาหา”