วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม

Reading Time: 2 minutes วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างร … อ่านเพิ่มเติม วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม