วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Reading Time: 2 minutes วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The Inte … อ่านเพิ่มเติม วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี