พม. จับมือ แม็คโคร ช่วยคนพิการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์

184
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

พม. จับมือ แม็คโคร ช่วยคนพิการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์

วันนี้ (4 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการจ้างงานคนพิการ การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การส่งเสริมช่องทางในการขายของออนไลน์ (E-Commerce) ร่วมกับบริษัทชั้นนำ การพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมคนพิการที่มีศักยภาพและมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการมีช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งวันนี้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เป็นการต่อยอดความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะอาชีพ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการให้มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และเกิดระบบการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า (ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ) ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการทั้ง 9 แห่ง รวมถึงกลุ่มอาชีพคนพิการจากชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างภาครัฐอย่างกระทรวง พม. โดย พก. ที่มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคธุรกิจอย่าง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พี่น้องคนพิการที่ได้มีพื้นที่ขายสินค้า มีอาชีพ และได้แสดงพลัง แสดงฝีมือ ด้วยการเข้ามาสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของแม็คโครมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มทักษะอาชีพต่างๆ สำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือที่ขยายต่อไปยังกรมอื่นๆ ทั้งนี้ ภาครัฐไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ เราต้องมีหุ้นส่วนทางสังคมเข้ามาร่วมด้วย เพื่อดูแลสังคมร่วมกัน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย พก. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในการนำร่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ เมลอน และกระเป๋ากระจูด ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จะมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ให้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความหากหลากและตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาช่วยในการขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นับเป็นโอกาสของคนพิการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคมต่อไป

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *