กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที ครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย

Reading Time: 2 minutes กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ พร้อม … อ่านเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดพืชพันธุ์ดี ชีวภัณฑ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที ครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย