กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่าง-น้ำท่วมซ้ำ

Reading Time: < 1 minute กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง … อ่านเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่าง-น้ำท่วมซ้ำ