โครงการบวชพุทธสาวิกา (แม่ชี) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

66
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

โครงการบวชพุทธสาวิกา (แม่ชี) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2567
ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ขอเชิญสุภาพสตรี เข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา (แม่ชี) ปฏิบัติธรรมตามหลักการเจริญสติปัฏฐาน 4 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้บวชพุทธสาวิกา (แม่ชี)
1. นับถือพระพุทธศาสนา

2. สุภาพสตรี อายุระหว่าง 18 – 70 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. ไม่ทุพพลภาพและวิกลจริต

5. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษหรือหลบหนีคดี

6. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้

เอกสาร

1. รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ด้านหน้าที่มีรูปของบัตร
(ใช้เฉพาะด้านหน้า) ลงลายมือชื่อ – สกุล
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ลงลายมือชื่อ – สกุลรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ

4. ผลการตรวจสุขภาพ / โรคติดต่อทั่วไป จำนวน 1 ใบ จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่ได้มาตรฐาน โดยระบุโรคที่ตรวจดังนี้
โควิด-19 / สารเสพติด /ไวรัสตับอักเสบบี/ วัณโรค / เอ็ซเรย์ปอด

สมัครทางออนไลน์ได้ที่
คลิก✅https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-SyQypJgqBzpnZnRl-FkqT6_Hm6BdUhNrob9nuTq59yM0kg/viewform
หรือ Scan QR เข้ากลุ่ม Line ID : impc_nun

กำหนดการ

9 เมษายน – 10 มิถุนายน 2567
– เปิดรับสมัคร

15 มิถุนายน 2567
– ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

29 – 30 มิถุนายน 2567
– เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ

1 – 15 กรกฏาคม 2567
– เข้าร่วมโครงการ

สามารถร่วมทำบุญ โครงการบวชพุทธสาวิกา (แม่ชี) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฏาคม 2567
ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 114-216081-9
ชื่อบัญชี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เพื่อศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์
โทร: 02-223-6878-9, 02-223-3226-7
Line ID : @impcbkk4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *