คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด คว้ารางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

85
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด คว้ารางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

ตอกย้ำความเป็นนักธุรกิจสตรีที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ขึ้นรับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2567 ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ และนักธุรกิจสตรีวิชาชีพดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่สตรี พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทสตรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลนี้ ด้วยการทำงานมากกว่า 30 ปี การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือพันธกิจที่บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญด้วยการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ร่วมพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่โดยรอบ อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิทธิคู่ค้าและลูกค้า เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ลดความเหลื่อมล้ำในองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ เพื่อส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคน ตามปรัชญาต่อการดำเนินบริษัทฯ “EMPOWERING FAMILY LOVERS บริษัทของคนรักครอบครัว” รางวัลนี้ นับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะคนดำเนินธุรกิจ ทั้งยังถือเป็นรางวัลแห่งกำลังใจให้กับนักธุรกิจสตรีไทยทุกคน ให้เชื่อมั่นในศักยภาพและบทบาทของตน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลังในการเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและภาคสังคมต่อไป”

สำหรับวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมขับเคลื่อนให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีเจตคติที่เคารพความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับที่สตรีดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวมถึงบุคคลและหน่วยงานองค์กรที่ทำงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ จากทั่วประเทศ จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดี สค. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรสตรีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยในปีนี้มีสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 สาขา รวม 64 รางวัล ภายในงานยังมีนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ความเป็นมาของวันสตรีสากล รวมถึงนิทรรศการของเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ อาทิ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย AWEN THAILAND UN Women และ UNFPA

รางวัลเนื่องในวันสตรีสากลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของสตรีดีเด่นด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และผู้ที่ทำงานด้านพิทักษ์สิทธิและพัฒนาศักยภาพสตรี เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *