เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย กทม. ในโครงการ “รถคันนี้#ลดฝุ่น” พร้อมเปิดตัวโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” รวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ครอบคลุมทุกมิติ

133
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย กทม. ในโครงการ “รถคันนี้#ลดฝุ่น” พร้อมเปิดตัวโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” รวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ครอบคลุมทุกมิติ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขับเคลื่อนแนวคิด ESG ขานรับนโยบาย กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “รถคันนี้#ลดฝุ่น” อันเป็นความร่วมมือกับ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) พร้อมเปิดตัวโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” ชวนคนไทยรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเรื่องการรณรงค์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถยนต์, การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, การใช้รถสาธารณะ โดยผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) ในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ
ทุกสาขาในศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับชาวกรุงเทพมหานคร

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด ESG ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้ารักษ์โลก ขานรับนโยบาย กรุงเทพมหานคร ในโครงการ
“รถคันนี้#ลดฝุ่น” อันเป็นความร่วมมือกับ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) พร้อมผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ขยายผลเปิดตัวโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” ชวนคนไทยรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ไส้กรองตามระยะเวลา และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดฝุ่น PM 2.5 โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป
ได้สนับสนุนโครงการ รถคันนี้ #ลดฝุ่นของกรุงเทพมหานคร เพียงแสดงใบเสร็จการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง แลกรับ E Coupon ส่วนลดมูลค่า 100 บาท พร้อมรับกระเป๋า Reusable Shopping Bag และรับสิทธิ์จอดรถฟรีเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง ที่เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พิเศษ เฉพาะวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 สมาชิก Mcard รับฟรี ต้นไม้กรองฝุ่น ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมผู้ใช้รถยนต์พลังงงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ด้วยการผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) ในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พร้อมมอบสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ชาร์จผ่านแอปพลิเคชัน EV Station PluZ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV Station PluZ ภายในพื้นที่ของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถสาธารณะเพื่อลดปริมาณฝุ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Card แลก 400 M Point รับส่วนลด 50 บาท เมื่อออกบัตรหรือเติมเงินในบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 อีกทั้ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ขนส่งของบริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป กว่า 200 คัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมรณรงค์ให้พนักงาน รวมถึงขอความร่วมมือให้รถยนต์ของภาคีเครือข่าย, ซัพพลายเออร์, ผู้ประกอบการ, ร้านค้า หมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามรอบการใช้งาน โดยรถที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดฝุ่นและผ่านเกณฑ์จะได้รับสติ๊กเกอร์จากทางกรุงเทพมหานคร”

โครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ ESG ที่ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพและ
สุขภาวะของลูกค้า รวมถึงพนักงาน โดยนอกจากจะรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้ว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการ Big Cleaning สำนักงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงให้ความสำคัญด้านการจัดการปัญหาฝุ่นพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณดาดฟ้าช่วงทุกวัน ทุกสาขา, นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันฝุ่นทั้งภายนอกและภายในศูนย์การค้า, ติดตั้งพัดลมกรองฝุ่น ตาข่ายกันฝุ่น รถดูดฝุ่น และรถพ่นละอองน้ำในไซต์ก่อสร้าง รวมถึงสนับสนุนมาตรการ Work From Home เพื่อลดการเดินทางและลดฝุ่นที่เกิดจากเชื้อเพลิงบนท้องถนน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่เมืองเศรษฐกิจสีเขียว เพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง พร้อมเข้าร่วมโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ” รถคันนี้#ลดฝุ่น
ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *