ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง “เบาหวานสงบ ลดผู้ป่วยได้”

127
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง “เบาหวานสงบ ลดผู้ป่วยได้”

ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันเบาหวานโลก และเป็นช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์การสร้างความรับรู้ทั่วโลก เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ของโรค ให้ข้อมูลในการดูแลปกป้องโรคเบาหวาน ซึ่งนับวันมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้สูงขึ้น จากข้อมูลของ IDF Atlas ปี 2021 พบมีผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกมากกว่า 530 ล้านคน โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว รวมทั้งผู้ใหญ่วัยต้นช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นรวดเร็ว อยู่ในแถบแอฟริกา แปซิฟิกตะวันตก และเอเชียตะวันออกฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. กรมควบคุมโรค สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ฯลฯ เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน กลุ่มเพื่อนเบาหวาน และภาคีภาคเอกชน จัดงาน “มหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงาน มีการจัดเสวนาเรื่อง “เบาหวานสงบได้/รู้ว่าเสี่ยง…รู้แล้วต้องเปลื่ยน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และ รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร อาจารย์ประจำกลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมี พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช เป็นผู้ดำเนินรายการ

นพ.กฤษฎา กล่าวถึงสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยว่า มีคนไทยเป็นเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิต 200 คนต่อวัน ในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหลอดเลือด ผู้ป่วยที่ทานยาต้านไวรัสเอดส์บางตัว ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีรอยปื้นดำๆ ที่คอ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานมากขึ้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *