วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน จัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศระดับเมือง

164
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน จัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศระดับเมือง

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Korea-ESCAP Cooperation Fund (KECF) Air Pollution Control : A Multi-stakeholder Consultation Workshop ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Enhanced capabilities to adopt innovative technologies for city air pollution control in selected countries of the Asia-Pacific โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับช่องว่างและความจำเป็นของเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศ จุดแข็งและความท้าทายของแผนปฏิบัติการในการนำเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศมาใช้ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ บางเขน กรุงเทพฯ
ในการนี้ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ National Consultant of the project นำเสนอรายงานในหัวข้อ Strengths and challenges of city-level action plan for adopting technologies for air pollution control in Bangkok
การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปจัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศระดับเมืองต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *