ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน Day Care (บ้านกลาง) วัดหัวฝาย พร้อมมอบรางวัลเพชรเชียงราย 2566 ยกย่องผู้ทำความดีเพื่อสังคม

146
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน Day Care (บ้านกลาง) วัดหัวฝาย พร้อมมอบรางวัลเพชรเชียงราย 2566 ยกย่องผู้ทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน Day Care (บ้านกลาง) วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน โดยมี พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม และประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ทั้งนี้ ศูนย์แห่งนี้ จะเป็นบ้านกลางสำหรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยรูปแบบ Day Care โดยทีมสหวิชาชีพ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาล และต้องนั่งรอการตรวจเป็นเวลานาน อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ ยังช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติของผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ สวัสดิการ เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ตนเป็นประธานมอบรางวัล “เพชรเชียงราย” ประจำปี 2566 โดยมอบโล่รางวัลเพชรอาเซียน ประจำปี 2566 จำนวน 1 โล่รางวัล และมอบโล่รางวัลเพชรเชียงราย ประจำปี 2566 จำนวน 52 โล่รางวัล อีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาชาติพันธุ์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย จำนวน 13 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ตกทุกข์ได้ยาก มีความลำบากในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และ กราบขอบพระคุณท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรเชียงราย” เป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ประชุมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและลำปาง พร้อมหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด เพื่อรับฟังสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ในระดับจังหวัด

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *