ทีเส็บ เดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค กับงาน ISAN MICE EXPO 2023 : MICE POWER SOFT POWER ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

141
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

ทีเส็บ เดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค กับงาน ISAN MICE EXPO 2023 : MICE POWER SOFT POWER ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักทีเส็บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานบูรณาการทำงานร่วมกับ 3 จังหวัดไมซ์ซิตี้ เปิดหน้าประวัติศาสตร์ จัดงานใหญ่ระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศรัณย์ศักดิ์ เครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สสปน. และนายณรงค์ชนนฐ์ ดีปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ศุนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
งานนี้มีเป้าหมายยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานไมซ์ในภาคอีสานด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์อีสาน ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่า ผ่านพลังสร้างสรรค์ของกิจกรรมไมซ์ MICE Power และ อีสาน Soft Power มี 3 ไฮไลท์เด่น ได้แก่
1) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 12 หน่วยงานภาคเอกชน ของ 3 จังหวัดไมซ์ซิตี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได่แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี รวมถึงสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างงานไมซ์ ปักหมุดภาคอีสานเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


2) ช่วงปาฐกถาพิเศษ “ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์” โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สสปน. พร้อมเสวนา “MICE POWER – SOFT POWER ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผอ.สำนักฯ ทีเส็บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเสวนา และมี ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการเจาะลึกอุตสาหกรรมไมซ์และ Soft Power กับการยกระดับเมืองในอีสานสู่การเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3) Showcase นิทรรศการผ้าสยาม 3 เมืองไมซ์ อัตลักษณ์เด่นร่วมกันของภาคอีสาน และการแสดงศักภาพเมืองในบูธของ 3 เมือง MICE CITY พร้อมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักฯ ภูมิภาค ฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ และฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรมสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพมากกว่า 60 ราย พบกับกลุ่มผู้ขายกว่า 70 ราย เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 500 คู่ธุริจ และคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ประมาณการ ณ หน้างานและภายใน 12 เดือนข้างหน้าอีกกว่า 50 ล้านบาท
งาน ISAN MICE Expo ในปีนี้ที่ขอนแก่นเป็นการปักหมุดเริ่มต้นของงานต้นแบบ โดยจะจัดหมุนเวียนไปในทุกปี ในพื้นที่ 3 เมืองไมซ์ ในอีสานที่ นครราชสีมา อุดรธานี และเมืองศักยภาพ ที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับธุรกิจทุกมิติ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *