เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยคว้า 3 รางวัลใหญ่จาก IAA Awards for Listed Companies 2022 : Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations

39
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยคว้า 3 รางวัลใหญ่จาก IAA Awards for Listed Companies 2022 : Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations สะท้อนวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน

ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง ด้วย ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตอบโจทย์ชีวิต 360 องศา โดยมีธุรกิจ “ศูนย์การค้า” เป็นหัวใจสำคัญ เชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน
ยึดหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance)หนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักวิเคราะห์การลงทุนและ stakeholders เพื่อสร้างธุรกิจเติบโตในระยะยาว ควบคู่กับการมอบคุณค่าคืนกลับสู่สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures For All คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่BEST CEO, BEST CFO และ BEST IR ในกลุ่มธุกิจอสังหาริมทรัพย์จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยรางวัล BEST CEO มอบให้กับผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจ และมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม รางวัล BEST CFO มอบให้ผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นเลิศ และรางวัล BEST IR สำหรับการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และมีคุณภาพ โดยรางวัลทั้งหมดนี้ พิจารณาและตัดสินจากการลงคะแนนของนักวิเคราะห์การลงทุนในประเทศไทย สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มุ่งมั่นเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับ 3 รางวัลใหญ่จากIAA Awards โดยสะท้อนความสำเร็จและความเป็นเลิศของโมเดลธุรกิจของเรา ที่มุ่งมั่นเป็น The Ecosystem for Allที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีหัวใจสำคัญคือธุรกิจ Retail หรือศูนย์การค้า ที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกระบบนิเวศของเรา ได้แก่

1) ดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนทั้ง Online & Offline ครบทั้ง 360 องศา ทั้ง shop-eat-work-play-stay-liveตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน โดยภายใน 5 ปี ทราฟฟิคในโครงการของเราจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนเป็น 1.8 ล้านคนต่อวัน หรือคิดเป็นการมาใช้บริการ 657 ล้านครั้งต่อปี
2) ต่อยอดเข้ากับธุรกิจต่างๆ ในเครือ Central Group และขยายไปสู่ธุรกิจ New Assets ดังเช่นล่าสุดได้จับมือร่วมทุนกับบริษัทEvolution Data Centres (EDC) เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในกรุงเทพฯ และประเทศไทย
3) ยึดหลัก ESG เป็นระบบที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามีบทบาทเป็น Place Making ที่ดูแลทั้งผู้คนและชุมชน (People) ด้วยการสร้าง Local Wealth กระจายรายได้, ส่งเสริม Sustainable Tourism ในจังหวัด, การมอบพื้นที่ฟรีแก่ SMEs และเกษตรกรปีละกว่า 100,000 ตร.ม. รวมถึงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) กับเป้าหมายองค์กร NET Zero 2050

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่าน สำหรับการพิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับดิฉันและทีมงานทุกคนได้เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไป

 

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่านที่สนับสนุนเซ็นทรัลพัฒนามาโดยตลอด โดยเรายึดมั่นในการดูแลทุก Stakeholders อย่างแท้จริงด้วยหลัก ESG รวมถึงการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และมีคุณภาพ ทั้งนี้นอกจากเหนือจากการบริหารและจัดการธุรกิจและการเงินแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ได้แก่

1) การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทมีการนำ Net Promoter Score มาใช้เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างและพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและเเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าร่วมกัน
2) ด้านสังคม การรายงานและ track ผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกทางสังคมตามกรอบ B4SI ซึ่งจะเริ่มจากการกำหนด input การสนับสนุนจากบริษัทสู่ชุมชน และวัดผลลัพธ์ที่ได้ และผลกระทบเชิงบวกกับชุมชน ซึ่งในปี 2565 กิจกรรมทางการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเกือบ 140ล้านบาท
3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย net zero carbon ภายในปี 2593 โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆ เช่น การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละปี และเป้าหมายระยะกลางในปี2573

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all พร้อมพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น ‘The Ecosystem for All’ ด้วยการ Synergy ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม โดยในแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ลงทุนทุกธุรกิจรวมกว่า 135,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง, ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง, โรงแรม 37 แห่ง, อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *