ดีป้า เปิดตัวหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART for YoungExecutives รุ่นที่ 1 มุ่งยกระดับความรู้และเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

60
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ดีป้า เปิดตัวหลักสูต DIGITAL JUMPSTART for YoungExecutives รุ่นที่ มุ่งยกระดับความรู้และเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

27 กรกฎาคม 2566, กรุงเทพมหานครดีป้า เปิดตัว DIGITALJUMPSTART for Young Executives (DJS) รุ่นที่ 1 หลักสูตรส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลสำหรับผู้สนใสามารถสมัครได้แล้ววันนี้25 กันยายน 2566

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า
มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกระดับ
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ผ่านกลไกการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้บริหารากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการยกระดับกลุ่มผู้บริหารผ่านหลักสูตรต่าง ๆ แล้วมากกว่า 5,600 ราย

ล่าสุด ดีป้า เปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุดในชื่อ DIGITALJUMPSTART for Young Executives (DJS) รุ่นที่ 1 หลักสูตรส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรด้วยดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร DIGITAL JUMPSTARTจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไปกับ 7 เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Big Data) เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Automation) เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ และสังคม (Digital Connect) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Access) เพื่อให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (Digital Transformation, Management and Marketing)

การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำภายในประเทศ อาทิ Google Thailand, AIS 5G NEXTGen Center, SUPERNAP (Thailand), SAP, Thailand Digital Valley และ depa Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)

การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIGITALJUMPSTART ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง
วันที่ 25 กันยายนนี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่https://depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-1

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *