วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU คณะกรรมการอิสลาม สมุทรปราการ ขานรับธุรกิจบริการไร้พรมแดนด้านศาสนา

80
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU คณะกรรมการอิสลาม สมุทรปราการ ขานรับธุรกิจบริการไร้พรมแดนด้านศาสนา

ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรชาวมุสลิมอยู่มากกว่า 1,565 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 4 ของ ประชากรโลกทั้งหมด และ Pew Research Center หน่วยงานวิจัยสำคัญแห่งหนึ่งของอเมริกาที่เน้นสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน โดยเฉพาะทางด้านสังคมวิทยาและศาสนา เคยคาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2030 จำนวนชาวมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคน โดยในปัจจุบันมีถึง 49 ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงกล่าวได้ว่า ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ของโลก ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแต่ละประเทศจึงได้มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องข้อปฏิบัติที่ชาวมุสลิมยึดถืออย่างเคร่งครัด รวมทั้งรูปแบบของอาหารต่างๆ

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการระดับแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี เล็งเห็นความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้ ทั้งในแง่การใช้ชีวิตร่วมกันภายในวิทยาลัยอย่างผาสุกโดยไร้พรมแดนทางศาสนามากีดกั้น ไม่ว่าจะในหมู่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากร จึงเตรียมสถานที่ อาหาร และรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มชาวมุสลิม

ล่าสุดโดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาร์ค คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรไทย) วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อธุรกิจบริการ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และอาหาร กับองค์กรที่มีความเข้าใจในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้านการจัดการ เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและชุมชนโดยรอบในมิติต่างๆ ได้แก่ โอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโอกาสด้านการทำงานและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดโครงการของนักศึกษาและกิจกรรมด้านบริการชุมชน การฝึกอบรมร่วมและโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งสาขาการจัดการโรงแรมและสาขาศิลปะการประกอบอาหาร ติดอาวุธความรู้สำหรับก้าวเข้าไปทำงานในธุรกิจบริการที่มชาวมุสลิมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญ

คุณไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ แต่อันที่จริงแล้ววิทยาลัยดุสิตธานีกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน และการให้ความร่วมมือกันก่อนหน้านี้ เช่น การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่วิทยาลัยในการจัดทำตำรับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี ตำราอาหารฮาลาลสมบูรณ์แบบเล่มแรกของไทยที่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำ เป็นต้น

ประธานคณะกรรมการอิสลาม สมุทรปราการ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันฮาลาล(Halal) หรือการผลิตและการบริการที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นนับเป็นกระแสของโลก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหาร แต่รวมถึงการดำเนินชีวิตสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีฮาลาลมากที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะในเรื่องอาหาร การท่องเที่ยว หรือการขนส่ง คณะกรรมการฯ จึงพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้วิทยาลัยดุสิตธานีที่มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมบริการ

คณะอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรไทย) วิทยาลัยดุสิตธานี และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงเชื่อมั่นว่า การเซ็น MoU ครั้งนี้ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในแง่ของธุรกิจบริการและชุมชนชาวมุสลิมต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *