“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

118
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางปัญญา ความรู้เชิงวิชาการวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกได้ประกอบพานไหว้ครูที่แสดงถึงความรัก ความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูอาจาย์ และในนามของคณาจารย์รู้สึกยินดีที่เห็นลูกศิษย์มีความเคารพ เชื่อมั่นศรัทธา และร่วมพิธีไหว้ครูสมัครเป็นลูกศิษย์อย่างสมบูรณ์

“วันไหว้ครูถือว่าเป็นวันที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความสุขมากวันหนึ่ง คณาจารย์ของเรารักลูกศิษย์ด้วยความจริงใจ โดยดำเนินการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์รักประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาไปเป็นนักธุรกิจ ศิลปิน ดารา และหลากหลายอาชีพ จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. กล่าว

ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธงประจำคณะแก่ผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *