มากกว่าการประชุม คือการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มา ‘ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ ปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ

88
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

มากกว่าการประชุม คือการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มา ‘ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ ปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจประชุมสัมมนาในประเทศไทยมีศักยภาพสูง พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนากิจการและบุคลากร เพราะเมืองไทยเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความหลากหลายของสถานที่ วัฒนธรรมและผู้คน รอให้นักเดินทางธุรกิจได้ไปค้นพบและสัมผัส

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือ การประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสมาคมวิชาชีพ การจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงการจัดงานระดับเมกะอีเวนท์และเทศกาล ทีเส็บมองเห็นศักยภาพของตลาดไมซ์ในประเทศ หรือ Domestic MICE ว่าสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้กระจายลงระดับพื้นที่ในทุกภูมิภาคทั่วไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย การพัฒนากำลังคน การพัฒนาการให้บริการในระดับท้องที่ และเป็นการปูพื้นฐานลศในระยะยาวรองรับงานไมซ์ในระดับสากล ทีเส็บจึงตั้งเป้าส่งเสริมงานไมซ์ในประเทศ เจาะกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มจัดประชุมองค์กรและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ซึ่งงานประชุมกลุ่มนี้ ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้จัดงานในห้องประชุม แต่จะผลักดันสนับสนุนให้ออกไปจัดงานนอกสถานที่ ณ จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่และเปิดโอกาสให้สัมผัสกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละท้องที่ด้วย

ภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และแพลตฟอร์มช่วยวางแผนจัดงานแบบครบวงจร หรือ ThaiMICEConnect ที่รวบรวมฐานข้อมูล สินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก สถานที่จัดงาน นำเที่ยว ผู้ให้บริการจัดงานหรือออแกไนเซอร์ พร้อมทั้งบริการ E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกในไทยที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน สามารถติดต่อเจรจาซื้อขายได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสร้างงาน กระจายรายได้ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว ยังได้แนวคิดสำหรับการจัดงานและกิจกรรมที่ทีเส็บนำเสนอไว้ทั้งหมด 7 แนวคิดหรือ 7 MICE Magnificent Themes ได้แก่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม(Fascinating History and Culture)
การผจญภัย (Exhilarating Adventure) การสร้างทีมเวิร์ก (Treasured Team-Building) กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ (Corporate Social Responsibility and Green Meetings) กิจกรรมบรรยากาศชายหาด (Beach Bliss) การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ (Lavish Luxury) และกิจกรรมประสบการณ์ด้านอาหาร (Culinary Journeys)

คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การจัดประชุมสัมมนา หรือเมกะอีเวนต์ภายในประเทศเป็นฐานหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในช่วงที่งานจากต่างประเทศและนักเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ ตลาดไมซ์ในประเทศ หรือ Domestic MICE จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าตลาดต่างประเทศ ทีเส็บจึงปรับน้ำหนักการดำเนินงานมุ่งสร้างฐาน Domestic MICE ให้เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้น เริ่มจากโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย เพื่อกระตุ้นตลาดไมซ์โดยสร้างแรงจูงใจให้องค์กรในประเทศจัดงานประชุม ผ่านงบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับวางแผนจัดงาน คือ ฐานข้อมูลสินค้าและบริการการจัดงานบนแพลตฟอร์ม ThaiMICEconnect ที่มีทั้งข้อมูลสถานที่จัดงาน ที่พัก ผู้ให้บริการจัดงานและที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาค เมื่อมีการจัดงาน จะช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้มากขึ้น สำหรับงบสนับสนุน ทีเส็บกำหนดวงเงินสูงสุด 15,000 บาทสำหรับกลุ่มประชุม 1 วันและสูงสุด 30,000 บาทสำหรับกลุ่มประชุม 2 วัน ผู้เข้าร่วมงานแต่ละงานต้องไม่น้อยกว่า 30 คน ลักษณะการจัดงานจะมุ่งผลักดัน 2 เรื่องหลักคือ การจัดงานด้วยแนวทางส่งเสริมความยั่งยืนหรือ Sustainability และกระจายการจัดงานลงสู่เมืองรองให้มากขึ้นหรือ Localization”

การขับเคลื่อนโครงการนี้ ทีเส็บได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 4 หน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมโรดโชว์เปิดตัวโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” มีความสำคัญมากเพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและธุรกิจบริการ จะกลับมาฟื้นตัว หอการค้าเองเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง”

ในขณะที่ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “เรื่องการจัดประชุมจะเป็นการช่วยภาคการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในลักษณะของไมซ์ เชิงการจัดประชุม เพราะนักธุรกิจคุณภาพจะมีกำลังซื้อสูง เครื่องยนต์สำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด คือการจัดงานไมซ์ นอกจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังถือว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้แต่ละบริษัท ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นและกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีควบคู่ไปกับนโยบาย อื่น ๆ ที่ภาครัฐมีอยู่”

ด้าน คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า “มีคนถามเยอะมากว่าวันนี้เราจะเดินหน้าท่องเที่ยวไปทางด้านไหน เชื่อเหลือเกินว่าเราต้องรีดีไซน์การท่องเที่ยวใหม่ การประชุมสัมมนาเป็นการออแกไนซ์ล่วงหน้า ทุกอย่างจะสร้างความประทับใจ เน้นการท่องเที่ยวหรือการประชุมที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้น Localization ผมว่าการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นคำที่ผมชอบ มาก ๆ การท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนา สามารถมาช่วยซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง”

ในขณะที่ภาคผู้ประกอบการโรงแรมอย่าง คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย รู้สึกยินดีที่เกิดโครงการนี้ขึ้น เพราะจะทำให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาคึกคักอีกครั้ง “การที่ทีเส็บเข้ามาให้การสนับสนุนโรงแรมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการในโรงแรมนั้น จะทำให้ไมซ์ของไทย หรือ Domestic MICE ของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น ถ้าเป็นโรงแรมในต่างจังหวัด ก็สามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้ ถ้าเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ ก็นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในงานประชุม มาจำหน่าย หรือมาทำ CSR ได้ จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาประชุมในประเทศไทยกันนะคะ”

“สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศและการกระจายรายได้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่หน่วยงานทางรัฐบาลต้องเร่งทำดำเนินการ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมโครงการของเราครับ เพื่อให้เรามาช่วยกันเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป” คุณจิรุตถ์ กล่าวสรุป

ปีนี้ ทีเส็บตั้งเป้าหมายมีองค์กรสมัครเข้าร่วมขอรับการสนับสนุน 1,000 กลุ่ม คาดการณ์นักเดินทางไมซ์กว่า 30,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Contribution) 101 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 120 อัตรา

มาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพียงแค่คุณ #จอยประชุมไมซ์ #จัดได้ทั่วไทย #จบรับงบเพิ่ม ด้วยการจัดกิจกรรมการประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) สัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมศึกษาดูงาน (Field Trip) ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของทีเส็บ ผู้นำด้านการจัดประชุมและสัมมนาของไทยไปด้วยกัน พร้อมแพลตฟอร์ม ThaiMICEconnect #ครบเครื่องเรื่องไมซ์ คลิก ThaiMICEconnect.com แล้วพบกับผู้ให้บริการจัดงานไมซ์ในประเทศที่ครบวงจร ช่วยจัดกิจกรรมได้สะดวกสบายและง่ายกว่าเดิม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimiceconnect.com FB:Thaimiceconnect Line:@thaimiceconnect Call Center: 02 793 3456

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *