กรมพัฒน์ฯ ปักหมุดความสำเร็จ..ไม่ถึงปี DBD SMART Local ช่วยผู้ประกอบการชุมชน 210 ราย ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าการค้ารวมกว่า 65 ล้านบาท

37
0
Reading Time: < 1 minuteReading Time: < 1 minute

กรมพัฒน์ฯ ปักหมุดความสำเร็จ..ไม่ถึงปี DBD SMART Local ช่วยผู้ประกอบการชุมชน 210 ราย
ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าการค้ารวมกว่า 65 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปักหมุดความสำเร็จ ไม่ถึงปี..DBD SMART Local ช่วยผู้ประกอบการชุมชน 210 ราย ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าการค้ารวมกว่า 65 ล้านบาท กว่าจะมีวันนี้ ต้องคลุกคลีและทำความเข้าใจผู้ประกอบการและสินค้าอย่างถ่องแท้ ก่อนร่วมกันวางแผน เรียนรู้ พัฒนา บ่มเพาะ และพาออกตลาดพบปะลูกค้าเพื่อสะสมประสบการณ์ มั่นใจ!! ความสำเร็จมาจากประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มวัคซีนเสริมแกร่งผู้ประกอบการชุมชน ก่อนก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งใช่แค่การพัฒนาตนเองจนเข้มแข็ง แต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจประเทศอีกทางหนึ่ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ผลสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง DBD SMART Local คือ การที่ผู้ประกอบการมีความเข้าใจตนเองและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด และครองใจลูกค้าอย่างเหนียวแน่น จนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความแข็งแกร่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้โครงการ ‘ขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่’ ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการชุมชน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ช่วยผู้ประกอบการชุมชน 210 ราย ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 65 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการ กว่าจะมีวันนี้ได้ กรมฯ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ ต้องคลุกคลี เรียนรู้ ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้ เพื่อคั้นเอาความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการและความพิเศษของสินค้ามาพัฒนาจนตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึง เรียนรู้และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง/สินค้า โดยต้องเร่งปิดจุดอ่อนที่เห็น-ขยายจุดแข็งที่พบอย่างรวดเร็วรอบคอบเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งช่วยให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่งคง

ความสำเร็จของ DBD SMART Local เกิดจากการองค์ประกอบ 4 กิจกรรมสำคัญ คือ

1) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพทางการตลาด 100 ผลิตภัณฑ์ (DBD Top 100 SMART Local) จากผู้ประกอบการ 43 จังหวัด
มาพัฒนาและต่อยอดให้มีความสมบูรณ์

2) เพิ่มศักยภาพการตลาดและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 2.1 การจัดเสวนาเพิ่มศักยภาพการตลาด ‘ก้าวทันโลก 2566’ เพื่อเรียนรู้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมอง Mega Trend เทรนด์ธุรกิจ สินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ก่อนนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.2 ฝึกเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ โดยให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มานำเสนอแก่ซัพพลายเออร์จริงๆ พร้อมทั้งสอนเทคนิคการเจรจาขั้นสูง การนำเสนอสินค้า การโน้มน้าวใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจน สอนเทคนิคการออกแบบและจัดดิสเพลย์สินค้าตามสถานที่ต่างๆ โดยดีไซน์เนอร์ด้านการจัดดิสเพลย์ระดับประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ ก่อนที่จะทำการทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ซึ่งเกิดคำสั่งซื้อภายใน 1 ปี จำนวนกว่า 10 ล้านบาท

3) เชื่อมโยงและเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเชิญเทรดเดอร์ บายเออร์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด โรงแรม ธุรกิจการตลาดแบบตรง และธุรกิจขายออนไลน์ 20 แห่ง มาร่วมเจรจาธุรกิจและคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local จำนวน 51 ราย เจรจาธุรกิจ 220 คู่ สร้างมูลค่าการค้ากว่า 52 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับคำแนะนำเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและตรงใจลูกค้า ทราบถึงเทรนด์สินค้าปัจจุบัน/อนาคตจากเทรดเดอร์ บายเออร์ อีกด้วย และ 4) กระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการตลาด ในงาน ‘SMART Local Fair ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำผู้ประกอบการชุมชนร่วมออกงาน 24 ราย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 100 รายการ โดยมียอดจำหน่ายสินค้ารวม 5 วัน กว่า 2.8 ล้านบาท

ที่กล่าวมาเป็นการดำเนินงานที่ยกระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ โดยเน้นที่การรู้จักตัวเอง รู้จักผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ความต้องการของตลาด และพฤติกรรมลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นเข็มทิศสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนมีทิศทางการวางแผนการตลาด/ผลิตสินค้าที่โดนใจตลาดและผู้บริโภคอย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่าความสำเร็จของผู้ประกอบการมาจากประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มวัคซีนเสริมแกร่งให้ธุรกิจ ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองและธุรกิจจนมีความเข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4445 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th และ Facebook Fanpage : DBD SMART Local

#SuperDBD
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 94 / วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *