จ.นนทบุรีร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา”

89
0
Reading Time: 3 minutesReading Time: 3 minutes

จ.นนทบุรีร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา”

จังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด นนทบุรีจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่านำเมืองนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา”

​​เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 โดยมี นายวินัย วรวัตร์ วัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

​จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นหัวเมืองสำคัญ โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนี ในรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ ยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทำให้มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งทางบก และทางน้ำ มีความโดดเด่นของบ้านเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่รวบรวมเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประกอบด้วย คนไทยพื้นถิ่น คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายรามัญ และคนไทยเชื้อสายมุสลิม ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่” (Livable City) คือ การเป็น “เมืองสังคมน่าอยู่ เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า และเมืองการพัฒนา อย่างยั่งยืน” โดยมีนโยบายในการพัฒนาและการจัดการจังหวัดให้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และท้องถิ่น ไปสู่การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานในการฟื้นคืนเศรษฐกิจของจังหวัด ภายหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด นนทบุรีจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่านำเมืองนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึก ในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีต่อปวงชน ชาวจังหวัดนนทบุรี และชาวไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ แก่จังหวัดและประเทศ

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านและการจัดแสดงวิถีชีวิตของคน หลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็นสถานีต่างๆ จำนวน 12 สถานี ได้แก่ สถานีลานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และสภา วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, สถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทย โดยกาชาดจังหวัดนนทบุรี, สถานีเมืองจำลองท้องถิ่นนนทบุรีโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง , สถานีตลาดย้อนยุค โดยเทศบาล นครปากเกร็ด , สถานีท้องถิ่นนนทบุรีโดยเทศบาลเมืองบางกรวย , สถานีธนาคารชุมชน โดยคลัง จังหวัดนนทบุรี, สถานี OTOP ของดีเมืองนนทบุรีโดยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี, สถานีลาน เกษตร โดยเกษตรจังหวัดนนทบุรี, สถานี Street Art โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี, สถานีเรือนนนท์โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี, สถานีพลังงาน โดยพลังงานจังหวัดนนทบุรี โรงไฟฟ้า พระนครเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถานีท่านน้ำเมืองนนท์ โดยเทศบาลนครนนทบุรี /นอกจากนี้

นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งประดับประดาอุโมงค์ไฟ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีโดยศิลปินแห่งชาติ และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน หุ่นละครเล็ก การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีของเด่นจังหวัดนนทบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *