ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ปี 2023 Digital Disruption มาเร็วและแรงองค์กรเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”

161
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ปี 2023 Digital Disruption มาเร็วและแรงองค์กรเร่งร้างผู้นำยุคใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำเมืองไทยชี้ ปี 2023 Digital Disruption พลิกโฉมความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ นับเป็นความท้าทายระดับสูงของทุกองค์กรต้องเร่งร้าง ผู้นำยุคใหม่รับมือความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทั โดยบทความวิจัยของstrategypeopleculture.com  กับ 7 สิ่งท้าทายอุปสรรคก้าวขึ้นเป็นผู้นำและ8 แนวทางสร้างผู้นำยุคใหม่ “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES” กับการพัฒนาผู้นำ ที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

ภก. คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย เผยว่าการเข้าสู่ปี 2023 นอกจากจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกแล้ว ยังมี Digital Disruption มาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นความท้าทายระดับสูงขององค์กรต้องเร่งสร้างผู้นำ (Leadership)” ที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ควบคุมดูแลลูกทีม รวมทั้งบริหารผลลัพธ์ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แต่การสร้างผู้นำในยุคนี้ม่ง่าย เพราะองค์กรยังยึดกับภาพผู้นำแบบเดิมๆ ซึ่งบทความวิจัยของ strategypeopleculture.com  มี 7 สิ่งท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวเป็นผู้นำ คือ 1. Facilitating Change ผู้นำเกิดปัญหาด้านการปรับตัวไม่สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงาน
2. Building Self Confident ม่สามารถสร้างความมั่นใจในตนเองได้ ไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ 3. Keeping a pulse on your remote or hybrid team ผู้นำมปัญหาการติดตามงาน หรือประสานงานร่วมกับลูกทีม 4. Maintaining motivation and focus ผู้นำเกิดความเหนื่อยล้า หมดแรงจูงใจเพราะการทำงานและพนักงานเปลี่ยนไป 5. Lack of communicationวิกฤติโลกการทำงานเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญการสื่อสารหัวหน้าและลูกทีมต้องเข้าใจกัน 6. Employee mental health management หัวหน้าต้องบริหารทีมโดยเฉพาะด้านจิตใจ 7. Handling Conflicts and managing internal politics หัวหน้าต้องเปลี่ยนวิกฤติการเมืองในองค์กรให้เป็นโอกาสและแรงผลักดันเชิงบวก

จากความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องมุ่งพัฒนาผู้นำยุคใหม่หรือ “Adaptive Leadership” ผู้นำที่ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัท บียอนด์ ด้จัดโปรแกรม “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES”  ผู้นำยุคใหม่ที่จะนำองค์กรประสบความสำเร็จ มี 8 แนวทางที่จะช่วยยกระดับ สร้างผู้นำยุคใหม่ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญขึ้นเป็นผู้นำในองค์กร ดังนี้

1. AGILITY  มีความคล่องตัว ปรับตัวไว และกระตือรือร้น สอดรับโลกการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และความรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

2. DISRUPTIVE  มีความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกในการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยสามารถเรียนรู้และประยุกต์สิ่งเหล่านี้ ให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ แก่องค์กรได้

3. ATTITUDES ทัศนคติของคนยุคใหม่ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

4. PERSONALIZATION การมีลักษณะเฉพาะของบุคคล อัตลักษณ์ที่โดดเด่น พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการสร้างภาวะผู้นำ ให้แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม  

5. TECHNOLOGYผู้นำด้านเทคโนโลยี และ รู้เท่าทันเทรนด์ธุรกิจเป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการทำงาน เพื่อเกิด New Way of Working ให้กับคนในองค์กร

6. INNOVATIONผู้นำด้านนวัตกรรมไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม และค้นหาวิธีการที่ดีสุดในการพัฒนาองค์กร

7. LIVE WELL BEING เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง รู้วิธีการผ่อนคลายทั้งกายและจ เพื่อให้งานกิดผลลัพธ์สูงสุด

8. EMPATHY ผู้นำที่มีจิตใจเป็นผู้ให้มีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้ Feedback และแนวทางพัฒนาที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา

ทั้งนี้การสร้าง ADAPTIVE LEADERSHIP ผู้นำยุคใหม่ จะถูกพัฒนาด้วยกระบวนการฝึกอบรมผ่าน Framework ที่ได้มาตรฐาน ไม่ได้แค่เรียนรู้อยู่ในห้องสัมมนา แต่เป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  รวมถึงกลยุทธ์การเรียนรู้70:20:10ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากหลักสูตร(10) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงภายในองค์กร(20) และเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง จากการทำโครงการ (70) โดยจะถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางพัฒนาการเรียนรู้ (The new way of Learning employee) ที่ได้มาตรฐาน เช่น Assessment วัดกระบวนความคืบหน้าของ Competency ก่อนเข้าเรียนจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Online Learning การเรียนทางไกลผ่าน Virtual Class ที่สะดวกและยืดหยุ่น รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่ได้พัฒนาพร้อมผลงานให้ผู้บริหารรับทราบหลังจบโครงการ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจที่เกิดขึ้น การพัฒนาผู้นำแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว โปรแกรม ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES พัฒนาผู้นำยุคใหม่นี้จะช่วยปิด Competency Gap  ของพนักงานในองค์กรได้จริง และพร้อมเป็นตัวเลือกที่ได้มาตรฐานให้กับองค์กรทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาผู้นำยุคใหม่เพื่อเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ประธานกรรมการบริหาร กล่าวในท้ายสุด

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *